หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error 6000121 in For Honor

คำถาม:

What does the For Honor error message 6000121 mean?

คำตอบ:


This error means that a problem has occurred in your session, and it was not possible to automatically recover from it. 

Here's what you can do to fix this issue: 
 
•  On PC: Please make sure your computer is not running under too much strain (for example by closing background applications). Reboot the game if the issue persists.
•  On console: Please reboot the game. If the issue still persists, restart your console. 

If the first workaround does not solve the issue, you may find the following information useful:
 
If you are looking for more information on error codes in For Honor, please check our list of error codes

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร