หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Are there any limitations with the Ubisoft Club 20% Discount code?

คำถาม:

Are there any limitations with my Ubisoft Club 20% Discount code?

คำตอบ:


This code will only work on one order. If you would like to use on another order, you can redeem another code for 100 Units.

Cannot be applied to pre-orders/pre-purchases, in-game currency, newly released titles, or items under the clearance category.
  • A game is considered newly released for three months from the official launch date.
This code expires three months after the day you receive the code.

Canada Store Restrictions:
The discount is 20% off the stated price of the item or $50 CAD, whichever is less.

For information on how to redeem your code, please see our redemption instructions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร