หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

SENDING A MSINFO REPORT TO SUPPORT

คำถาม:

I was asked to prepare a msinfo report. What do I need to do? 

คำตอบ:


In order to create a msinfo report in .txt format please follow the steps below:

- Hold down the Windows key on the keyboard and press R.
- On the screen you should see a window named Run. In this window type msinfo32, as seen below:

Right click on the image to save it to your computer.

- After pressing the OK button (or Enter on your keyboard) you will see a new window called System Information.
- To save the report you will have to click on File, and then from the menu you will have to choose Export.
- In the new window choose where to save the file and make sure it is saved as a text file (.txt). 

Right click on the image to save it to your computer.
Sequence shortened for demonstration purposes. 

- Once you have prepared the file, please attach it to your message (Please note that there's a 5Mb size limit on the attachments). To do this, please use the button + Add Files, as seen below:

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร