หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Locating your content in Anno 1800

คำถาม:

Where can I find the content that I activated for Anno 1800?

คำตอบ:


If you are having difficulties locating the content that you activated for Anno 1800, don't worry!

Once content was successfully activated on the Ubisoft Account you are currently playing the game with, you should be able to locate the content as follows:

Content of the Imperial Pack

At the beginning of a new game session, you can choose to enable alternate skins for the train and the command ship.

Anno 1800 Imperial Pack activation screen

Please be advised, the skins cannot be changed once you have started the game session.

Once you reached the 4th citizen tier, the Engineers, you will be able to build a Railway that connects the Oil Refinery with the Small Oil Harbour. The default locomotive will be replaced by the Imperial Train.

The Imperial Command Ship will replace the starting vessel. 

Anno 1800 Imperial Command Ship

 

You can access the 1602 Memorial via the decoration menu of the Farmers.

1602 Memorial decoration screenshot with menu
 

Content of the Season Pass

You will be able to choose the Prisoner avatar when you start a new game.
 
Anno 1800 Prisoner Avatar

The company logos Promethean Fire and Eagle Crest can be found on the logo selection screen when you set up a new company.
 
Anno 1800 Logos Promethean Fire and Eagle Crest
 
Content of the Digital Deluxe Pack
 
You will be able to locate the four exclusive company logos in the logo selection screen when starting a new company.
 
Anno 1800 Exclusive Company Logos
 
The digital art book The Art of Anno 1800 and the Selected Game Soundtrack can be found in the installation directory of Anno 1800 in the BonusContent folder.

Content of the Anarchist
To play against Dr. Hugo Mercier, the new medium difficulty AI character, you will have to start a custom game from the main menu. This will allow you to choose Dr. Mercier as an opponent.
 
User-added image
 
Once the portrait and logo of the Anarchist have been unlocked in the Ubisoft Club, you can choose them when you create a new profile.
 
User-added image

The two new ornaments, need to be unlocked in the Ubisoft Club and can be accessed in the Decoration menu.
 
User-added image
Content of Sunken Treasures
If you encounter difficulties when trying to unlock or access the content of Sunken Treasures, please check if you fulfilled all required conditions.

Content of Botanica
Should you have difficulties accessing the Botanica content, please have a look at our dedicated article.

Content of The Passage
You need to fulfil all required conditions to access the content and features of The Passage.

To find out more about available content for Anno 1800, please visit the Ubisoft Store.

Should you have any further questions, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น