หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Redeeming The Division 2 Pre-order Code

คำถาม:

I've received a pre-order code for The Division 2. How do I use it?

คำตอบ:


Players who preorder a physical copy of The Division 2 will receive a code they can redeem here. Note that this code is only valid until March 20th, 2020

You can find more information about the process of redeeming codes in this article. Please confirm with your retailer when you will receive the code.

Once the code is redeemed, you will receive an email to the mail address linked to your Ubisoft account. This mail will provide you with a key that will allow you to get access to your content.

If you have successfully redeemed the key, you should get access to the Capitol Defender Pack and the Private Beta.

Please note that only pre-orders placed before February 7th 2019 were eligible for Private Beta access. The Private Beta is now over.
 
User-added image

Note that some retailers will also provide another code to unlock Tommy the Teddy Bear in-game backpack companion.
 
User-added image
 
If you have any issues while redeeming this code, please do not hesitate to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร