หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Transferring 2-Step Verification to a new mobile device

คำถาม:

How can I transfer my 2-Step Verification to a new smartphone or tablet?

คำตอบ:


When you enable 2-Step Verification on your smartphone or tablet, the generated codes remain tied to that device. This is to ensure the integrity of this security feature.

This means that there is no direct way to transfer the activated instance of 2-Step Verification.

To set up 2-Step Verification again, please disable the current instance using one of your verification or recovery codes first.

You can then enable it again on your new mobile device or email accountNote that you also have the option to manage trusted devices.

If you are having trouble generating a valid verification code, or have lost access to your recovery codes, please do not hesitate to contact us for help with disabling 2-Step Verification.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร