หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

I Am Unable to Access My Ubisoft Account

คำถาม:

How do I regain access to my Ubisoft Account?

คำตอบ:


Lost access to your account? We've got your back! Ubisoft Account access support is available via Live Chat from 12pm - 8:30pm EST, 7 days a week. Please select the issue below that is blocking access to your account to contact an account specialist.

Please note that the following links are only for players who are not able to sign into their accounts. If you are able to sign in and access your account, please contact us here!

Additionally, if you are having trouble signing into your Ubisoft account on one of our sites, please try clearing your cookies and cache, utilizing an incognito or private browsing window, or using a different browser altogether. If you need help with any of these suggestions, follow along with our web browser troubleshooting!

I have forgotten my account details.

I do not have access to the email address that is associated to my Ubisoft Account.

I am receiving an error when I attempt to login to my Ubisoft Account.

My Ubisoft Account has been hacked.

I need to deactivate two-factor authentication in order to regain access to my Ubisoft Account.

Two-factor authentication was enabled on my account without my consent.

I have lost access to Google Authenticator.

I lost my recovery codes and can't get back into my account.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร