หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Title Update 1 for Mario + Rabbids Kingdom Battle

คำถาม:

What are the new features or fixes released with the Title Update 1?

คำตอบ:


Available at release date, the first major title update for Mario + Rabbids Kingdom Battle focuses on implementing new languages and on improving the overall gameplay.

If you would like to have these changes applied to your game, you will need to update your game via an Internet connection


OVERALL

- Overall Game stability, audio, UI and localisation have been improved.
 
GAMEPLAY

- The Skill Tree reset is now free.
- Tactical Camera is now displaying Deployable Info Card like it does for heroes, enemies, etc.
- The Bosses’ AI has been improved.
- Some collision issues in exploration phase have been fixed.
- Minor gameplay glitches have been fixed.
 
SYSTEMS

- You can now select supported languages when you launch the game for the first time.
- You can now select the story mode and the supported languages via the Main Menu.
- You can now view the available Additional Contents (AOC) in the Main Menu.
- Russian, Traditional and Simplified Chinese have been added in the supported languages.
 
GRAPHICS

- 2D weapons icons have been updated to fit with 3D models aspects.
- Level of Details has been improved in exploration phase.
- At the end of the combat, the reward board is now in 3D and feedbacks have been improved.
- Technics preview has been improved during battles.

CINEMATICS

- One scene has been added after completing the main adventure.
- One scene has been added when the player has reached a 100% completion save and returned to Peach Castle.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร