หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Merging Accounts

คำถาม:

I own more than one Ubisoft Account and I would like to merge them, how can I do this?

คำตอบ:


We currently do not support the ability to merge Ubisoft accounts. However, under certain circumstances, we may be able to transfer your game to your other Ubisoft account.

In order for us be able to check if a transfer of the game is possible, please open the request with the Ubisoft account the game is currently registered on and submit a valid proof of purchase with your case. 

Please note, for technical reasons we are only able to transfer your game activation, we are unable to transfer any game save progress or in-game content, we apologize for any inconvenience this may cause.

Should you have any other questions, don't hesitate to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร