หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Screen brightness issue in The Crew

คำถาม:

My screen turns very bright when I get into a garage. How to change it back to normal?

คำตอบ:


Our teams have identified that setting the Shadow option to off in the Video Settings menu will cause the Garage screens to turn very bright. If you are in this situation, here's how to fix it:

- Open your phone menu (Press Options on the PS4 controller, Menu on the Xbox One controller, or Escape on your keyboard if you play on PC)
- Select Options
- Go to Video Settings
- Scroll down to the Shadows option
- Set this to a minimum value of Low

This should allow you to fix this issue. If not, please don't hesitate to get in touch with us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร