หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Disable 2 Factor Authentication With Recovery Codes

คำถาม:

I would like to disable Two Factor Authentication with my Recovery Codes.  How can I do this?

คำตอบ:


If you do not have your Recovery Codes, contact us here.  

If you have your Recovery Codes, you can use each code once as a replacement for your authenticator code.  You will need to log in.  To do so, pick one of your six Recovery Codes and enter that code when it asks for your Authenticator code.  To continue, follow these steps:
 
1) You can deactivate 2FA by clicking this link or by clicking the "Manage" button in the Uplay PC client under Account Information.
User-added image


2) Once you have logged in, select "Deactivate Two-Step Verification".
User-added image


3) You will be asked to confirm if you wish to disable 2-Step Verification. Select Yes.
User-added image


4) Your account will now no longer have 2-Step Verification on it.

If you have further questions about 2FA, you can view our 2FA FAQ here.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร