หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Connectivity Issues in Watch Dogs 2 on Xbox One

คำถาม:

Connectivity issues in Watch Dogs 2 on Xbox One

คำตอบ:


If you experience lag, disconnections, or other problems regarding the game's connectivity, there are a few steps you can try. We will list them in this FAQ, starting with the most basic ones. We recommend that you follow them in the order they are listed below.

Please be aware that you will need port information for step 2. These are the ports you need for Watch Dogs 2: 

Game ports:
UDP: 500, 3074, 9104
TCP: 80, 443

Xbox Live ports:
TCP: 53, 80, 3074
UDP: 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500

Here is the list of steps you can try: 

Start by TESTING YOUR NETWORK CONNECTION. If the test shows that your connection is limited, try the following 4 steps to improve the connection.

1. RESET YOUR NETWORK HARDWARE
2. FORWARD PORTS
3. PLACE THE CONSOLE INTO THE DMZ
4. CHECK FOR EXTERNAL RESTRICTIONS

If you continue to have trouble after trying these steps, please feel free to CONTACT US!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร