หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Missing Voice-Overs

คำถาม:

Why have the Voice-Overs in Champions of Anteria stopped?

คำตอบ:


Please follow the steps below to resolve the issue:

If you have finished the installation but not yet started a new game:
1. Launch the game. 
2. When arriving in the main menu open the “Options” menu and return to the main menu - This will avoid the issue.

If you have finished the installation and already started a new game without visiting the options menu before:
1. Close Champions of Anteria
2. Open the Windows Explorer
3. Open the “CoA (Champions of Anteria)” folder in My Documents
4. Delete the file game.conf
5. Restart Champions of Anteria and open the Options menu once. – The issue is now fixed and you can start a new game.

This issue does not occur if you open the options menu at least once before starting a new game on a fresh installation (re-installation does fix the issue)

If you have any further issues please click here to contact support.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร