หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Redeeming a promo code on the Ubisoft Store

คำถาม:

How do I redeem a promo code on Ubisoft Store?

คำตอบ:


To activate your promo code you can follow the instructions below!

- Choose the product you would like to buy and add it to your cart
- Select "View Cart". On the right side of the screen, you'll find the text "Add promo code", left-click on it and a field will appear where you can enter your code. Hit apply and the price will refresh to represent the new total!
 
User-added image
User-added image
 
- Finally, follow the on-screen instructions to checkout and enjoy your purchase!

Make sure you have the correct promotional code and have entered it exactly as it appears. Codes can be case sensitive so Copy and Paste is always best if possible.

Please be advised, that restrictions apply to the use of promotional codes.
 
If you have issues redeeming a code, please get in touch and don't forget to add an image of the code in question!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร