หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error Mike on launch on PC

คำถาม:

I am getting an error MIKE when launching The Division on PC, what should I do ?

คำตอบ:


The error MIKE is related to the game not being able to access your profile.
 
If the game never worked before, please visit our general connectivity troubleshooting page.
 
If you have been disconnected and getting the MIKE error when trying again the game is simply trying to recover your profile. Trying again in 5 to 10 minutes should allow you to connect again. In some scenarios it might take up to 30 min before to allow you to connect again.
 
Please note if you are getting an error "Your progression might be lost" the game will recover the latest working profile which usually lead you to losing up to 5 minutes of progress. In some scenarios progress lost might be around 10 min.
 
Might you have the issue for over 30 minutes, please contact us.
 
While waiting for an account to be recovered, please note creating another character or playing with another character should work and allow you to play.
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร