หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How Do I Access the Exclusive Content?

คำถาม:

How do I access the exclusive content?

คำตอบ:


The exclusive content available will be determined by the edition of the game.  

Please use the selection of editions below in order to quick-reference their exclusive content:
Standard Edition (Preorder)
-Legend of the Mammoth

Apex Edition / Wenja Pack
-Legend of the Mammoth
-4 Skins
-3 Perks
-Bomb Pack
-Exclusive Weapon

Legend of the Mammoth Missions: Requires progression.
Duel of Beasts
Hunt the Hunters
The Trapped Elder

Drink from the shaman's cup to experience life as a mammoth. Use your immense strength to fight for your herd's survival.

This series of missions is unlocked through gameplay progression. Once you have access to the missions, you will be able to locate them by the Question mark icon on the minimap:
User-added image

For the specific map location please refer to the image below:
User-added image


4 Skins: Applied automatically.

Storm Cloud Owl Skin
User-added image
Give your owl companion the dark feathers of a raging storm cloud.


Flame Fang Sabretooth Skin
Change a portion of sabretooth tigers in Oros to the ferocious Flame Fang Sabretooth.
Change a portion of sabretooth tigers in Oros to the ferocious Flame Fang Sabretooth.


Ash Back Mammoth Skin
User-added image
Change a portion of mammoths in Oros to the mysterious Ash Back Mammoths


Wenja Hunter Paint
User-added image
Prepare for the hunt by marking your arms with Wenja tribal paint.


3 Perks: Applied automatically.

Hunter's Perk
User-added image
Gain extra animal hides for crafting.


Gatherer's Perk
User-added image
Gain extra resources for crafting.


Shaman's Perk
User-added image
Gain extra herbs for crafting.


Bomb Pack: Added automatically.
User-added image
Increase your odds of survival with 2 extra sting bags early in game.


Exclusive Weapon: Added automatically.

Blood Shasti Club
User-added image
A bloodstained cudgel of bone and teeth once wielded by Ull, the vicious leader of the Udam. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น