หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

PC Connectivity Troubleshooting

คำถาม:

I am experiencing issues connecting to the Uplay Club or E-Store in game

คำตอบ:


How can I fix the problem so I can connect to the Uplay Club / E-Store in game?

Please follow the steps below to improve your connection:

Start by updating any anti-virus or personal firewall software that may be installed on your computer. For 3rd party software (ZoneAlarm, Norton AntiVirus/Internet Security, Mcafee, Avast, etc) check with the appropriate software vendor for details on updating the software and definitions.
You also need to consider the Windows Firewall (accessed via the Control Panel as seen below) which may block the game from accessing the Internet. Please note that to update your Windows Firewall definitions you will need to keep your Windows Updates up to date.


User-added image

If updating these programs does not resolve the issue, you may need to configure the software to allow access to the specific application. This is generally done through the exceptions list (may be named differently depending on your software). When adding the game as an exception remember to add the executable (exe) for both the game and Uplay.
2. Ports
If following the steps above to update and configure your firewall does not resolve the issue, it will be necessary to forward ports. You will need to forward these ports to your computer’s IP address for the best possible connection:

Game Ports:
Inbound UDP: 9103
Outbound TCP: 80, 443 

Uplay PC:
TCP: 80, 443, 13000, 13005, 13200, 
14000, 14008, 14020, 14021, 14022, 14023, 14024


User-added image
Example of port forwarding, this will differ between devices

Directions for configuring network ports are specific to the software and hardware being used, and can be found by visiting the manufacturers website or by contacting your internet service provider.
 
3. Background applications
You may also encounter problems due to applications running in the background on your computer system. If you are encountering problems playing online, please try closing all running background applications before starting your game. You can find the steps for this listed below:

- Click Start and type MSCONFIG into the Search box (for XP, click Run and then type the command) and click OK.
- This will open the System Configuration Utility on the General tab.
- Click on the Startup tab, and then click the 'Disable All' button.
- Click Ok and then restart your system when prompted.


User-added image
Disabling Startup Items via Msconfig

Note: this should be seen as a temporary solution and any changes can be reverted by returning to the MSCONFIG utility and clicking 'Enable All" on the Startup tab.

On Windows 8 and Windows 10 the start-up programs can be switched off directly from the Task Manager. 


User-added image

In order to disable unnecessary program click on it with the right mouse button, and from the context menu chose ''Disable''. 

4. Hosts file
To find out what the hosts file is and how to fix it, please visit our related FAQ
 
5. Traffic throttling / Blocked ports
There may also be certain restrictions set by your Internet Service Provider (ISP). If you continue to have trouble, please contact your ISP for details on any specific restrictions on the previously mentioned network ports.

 
Still having problems?

If you continue to have trouble after completing the above steps, please contact our support team and include a full description of your problem along with any error messages you may have received.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น