หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Linking Uplay to Assassin's Creed IV Black Flag

คำถาม:

How do I link my Ubisoft account to Assassin's Creed IV Black Flag?

คำตอบ:


On starting Assassin's Creed IV Black Flag for the first time, you will be automatically prompted to link your new or existing Ubisoft account. From this screen you can login to an existing Ubisoft account by entering your registered Email address and password.

Please note that linking your account is optional, although PlayStation users will need to sign into Uplay once you reach level 5 in Multiplayer.

User-added image
Signing into your Ubisoft account or registering for a new account

If you are new to Uplay then you can select the option to Register and create a new account.
 
User-added image
New user registration screen

If you skip this step and wish to link your account at a later stage you can do so by pressing the Y button (Xbox), Triangle button (PlayStation) or X button (WiiU) at the Multiplayer menu.

An example of the multiplayer screen without being linked to Uplay. Notice the option to link in the lower left.
User-added image

Once you have created your account or entered your existing account information, your account has been successfully linked. You are now ready to take advantage of the benefits that come with Uplay. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร