หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Using the Baby Black Dragon Dynasty Pet reward in Heroes VI Shades of Darkness

คำถาม:

How do I use the Dynasty Pet reward for Heroes VI Shades of Darkness?

คำตอบ:


The Baby Black Dragon Dynasty Pet reward can be purchased from your Uplay PC application within the available rewards at the cost of 30 Uplay points.

User-added image

Please note that the Baby Black Dragon Pet can only be used in Multiplayer or Skirmish mode and cannot be used in the Single Player Campaigns.

You must first assign your pet to one of your Heroes, to do this follow the steps below:

1. From the main menu select My Dynasty, and then click on Switch to my Dynasty tab in the bottom left of the screen as below:

User-added image

2. Now select the Hero of your choice at the top of your screen and click the Dynasty Pets tab.

User-added image

3. Select the pet you want your Hero to use (the Baby Black Dragon in this case) and click the tick which appears under your selection. Once done this will assign the Pet's skill (in this case Mommy) to your Hero's available slot.

User-added image

During combat in both Skirmish and Multiplayer, you will now be able to use this skill from the spell book once every in-game week.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร