หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Exclusive Content / ULC for Far Cry 3

คำถาม:

How do I activate my Exclusive Content for Far Cry 3?

คำตอบ:


Activating your content

Please follow the guide below for unlocking your unlockables content

1. From the Main Menu select Options.

Image

2. Select "Exclusive Content".

Image

3. At this point you will be reminded that codes are unique and can only be used once.

Image

4. Enter your code using the correct format including upper case and dashes.

Image

Click Ok and you will receive notification of the content unlocking.

Using your content

For details on what is included in your content please click on the button below and read on for further info:


The Insane Edition

Single Player

The following mission will appear as a new marker on your map but only once you have liberated your first outpost with Dennis:

- Monkey Business (4 unique missions)
 
The Insane Edition also includes the following packs, details on these can be seen by clicking on the buttons below:

- The Lost Expeditions
- The Warrior Pack
- The Predator Pack
- The Hunter Pack

The Lost Expeditions


Single Player

Mission 1: Forgotten Experiment
Mission 2: Ignition in the Deep

Both missions will appear as a new markers on your map but only once you have liberated your first outpost with Dennis:

Image

The locations will show on the map as seen above. The co-ordinates are as below:

X:609.3 Y:659.6
X:533.4 Y:811.9

Multiplayer

- Type 10 Japanese WWII Flare Gun
The Type 10 Flare Gun will appear in your Loadout under "Secondary weapons" / "Special Weapon":

Image

The Warrior Pack

Single Player

- Tribal knife
The Tribal Knife weapon will appear in stores after activating your first radio tower. It will be located under Melee Weapons:

Image

- Exclusive Tattoos
This exclusive Tattoo can be seen on your arm within the game.

Multiplayer

- Tattoo Editor
Unlocks the ability to customise your Tattoos in Multiplayer immediately. This can be found under "My Setup" within the "Multiplayer" menu.

Image

The Predator Pack

Single Player

- Rare Animals
Four exclusive rare animals will be found roaming the island: Pumas, Thylacines, White Tigers and Red Vultures

Multiplayer

- Silent Predator Bow
The Predator Bow weapon will appear in your available weapons under Secondary Weapons.

Image

The Hunter Pack

Single Player

- M-700 Predator Sniper Rifle
The M-700 Predator Sniper Rifle plus three collectors skins will appear in stores after activating your first radio tower. You can select Customise to view the available collectors skins.

Image
Image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น