หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Slow performance in Ghost Recon: Future Soldier

คำถาม:

I am experiencing very slow performance or crashes in Ghost Recon: Future Soldier on PC, what can I do?

คำตอบ:


If you are experiencing low frames per second or experiencing in game crashes please ensure that you have the latest drivers installed for your Graphics card.

- Nvidia GeForce
ATI/AMD Radeon

If the issue persists, open the Graphics Options from the main menu and set the following:

Resolution = Select a compatible low resolution
Shadows = Low
Volumetric Light = Low
Ambient occlusion = Off

Image

If the issue persists then we would suggest you lower additional options until your game is stable.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร