Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Linking Uplay to Assassin's Creed IV Black Flag

FRÅGA:

How do I link my Ubisoft account to Assassin's Creed IV Black Flag?

SVAR:


On starting Assassin's Creed IV Black Flag for the first time, you will be automatically prompted to link your new or existing Ubisoft account. From this screen you can login to an existing Ubisoft account by entering your registered Email address and password.

Please note that linking your account is optional, although PlayStation users will need to sign into Uplay once you reach level 5 in Multiplayer.

User-added image
Signing into your Ubisoft account or registering for a new account

If you are new to Uplay then you can select the option to Register and create a new account.
 
User-added image
New user registration screen

If you skip this step and wish to link your account at a later stage you can do so by pressing the Y button (Xbox), Triangle button (PlayStation) or X button (WiiU) at the Multiplayer menu.

An example of the multiplayer screen without being linked to Uplay. Notice the option to link in the lower left.
User-added image

Once you have created your account or entered your existing account information, your account has been successfully linked. You are now ready to take advantage of the benefits that come with Uplay. 

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.