FAQ siden som du prøver å besøke er ikke oversatt for dette språket enda. Du vil se den den engelske versjonen til oversettelsen av denne FAQ siden er tilgjengelig

Basic Troubleshooting for common issues

SPØRSMÅL:

When I am playing the game, I am experiencing technical issues. What can I do to resolve them?

RESPONSE:


We have compiled basic troubleshooting steps in this article. These steps could be useful to solve any technical issue that you may encounter. 

If your issue is still not resolved, feel free to contact us!

Tilknyttede Plattformer

RELATERT FAQ

Ikke noen vanlige søk bli funnet på norsk for dette søkkriterier, her er noen i et annet språk